30 مهر 1400

 En|

در این بخش می توانید مشکلاتی که در پرواژهای شرکت هما (تهیه بلیت، در حین پرواز و...) مشاهده کرده اید را ثبت نمایید. در صورتی که مشکلی در خدمات هر یک از فروگاه ها مشاهده کردید به این بخش مراجعه نمایید.

توصیه می شود تا قبل از ثبت گزارش ابتدا سوالات متداول، قوانین و مقررات زیر را مطالعه نمایید: