26 مهر 1398

 En|ِ

بيمارستان پارس آباد :

 رديف
 نام پروژه
 مساحت پروژه (مترمربع )
 تعداد تختخواب
 1  بيمارستان پارس آباد
 12300  160

توضيحات: بيمارستان پارس آباد در مرحله اتمام عمليات ساختماني مي باشد.


بيمارستان نجف زاده :

 رديف
 نام پروژه
 مساحت پروژه(متر مربع)
 تعداد تختخواب
 1  بيمارستان نجف زاده
 28500  258

توضيحات: اتمام تجهيزكارگاه (تاور و ايستگاه بتن مركزي) و اتمام عمليات گود برداري و خاک برداری و اجرايي فونداسيون

توسعه بيمارستان مشگين شهر:

 رديف
 نام پروژه
 مساحت پروژه (متر مربع)
 تعداد تختخواب
 1  توسعه بيمارستان مشگين شهر
 -  80

توضيحات : اتمام عمليات ژئوتكنيك و تجهیزکارگاه توسط پیمانکار


                                                                                                                           بروزرساني :97/05/04
 
 عنوانتاریخ اصلاححجم