28 مهر 1400

 En|

 

بيمارستان نجف زاده :

 

 

 رديف  نام پروژه  مساحت پروژه(متر مربع)  تعداد تختخواب
 1  بيمارستان نجف زاده  28500  500


توضيحات: اتمام تجهيزكارگاه (تاور و ايستگاه بتن مركزي) و اتمام عمليات گود برداري و خاک برداری و اجرايي فونداسيون                                                                                                                           بروزرساني :99/07/07

 

 

 

 

 

 عنوانتاریخ اصلاححجم