28 مهر 1400

 En|پروژه بهسازی محور کوثر-پروج

مشخصات طرح :
- ملی – شماره طرح1303016197

دلائل و توجیهات فنی و اجرایی طرح :
- برقراری ارتباط شهرستان کوثر با راه اصلی خلخال-فیروزآباد
- پیشرفت و توسعه در منطقه با عنایت به جاذبه گردشگری منطقه و منافع اقتصادی
- افزایش ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای
- شروع پروژه سال 1387

اهداف و ضرورت اجرای طرح :
- ارتباط سریع و ایمن مردم شهرستان کوثر –خلخال و هشتجین
- کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی

اثرات اجرای طرح در بهبود شاخص های توسعه راهها :
- کاهش تصادفات و متوفیان بر اساس راه برون شهری
- احداث این محور بر شاخصهای اجتماعی – اقتصادی- توریستی و صنعتی استان و شهرستانهای جنوب استان نیز از لحاظ حمل کالاهای ترانزیتی و حمل محصولات کشاورزی و عبور مسافرین تأثیر بسزایی دارد.

 

آمار و وضعیت فعلی پروژه اینجا درج شود

کد طرح

عنوان پروژه

سال شروع

طول کیلومتر

طول در دست اجرا

طول خاتمه یافته

طول شروع نشده

اطلاعات قراداد جاری (ارقام به میلیون ریال)

کل

طرح

در استان

نام پیمانکار

نام مشاور

مبلغ قراداد

1303016197

بهسازی محور کوثر-پروچ

1387

31

31

2

15

14

ترانشه پل راه

 

10،747

آلتایی

10،484

علیرضا اکبری

1،659

پرهام بنای آذران

22،947

جمـع کـل

45،837پیشبینی مهلت اتمام و  اعتبار مورد نیاز

اعتبار مصوب تاکنون

اعتبار هزینه شده تاکنون

منابع اعتباری سال 95 (ارقام به میلیون ریال)

اعتبار مصوب 96

مطالبات پیمانکاران

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام پروژه

درصد پیشرفت فیزیکی

توضیحات

اعتبار مصوب 95

ابلاغ اعتبار ماده 10 و 12

برش استانی اقتصاد مقاومتی

اعتبارات قانون استفاده متوازن

مجموع تخصیص سال 95

 

44،100

44،100

1،477

 

17،600

 

-

900

2،000

40،000

48%

 

44،100

44،100

19،077

 

900

2،000

40،000

 

 

 

 عنوانتاریخ اصلاححجم