26 مهر 1398

 En|ِ

مزایده ها و مناقصه های اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل از ابتدای سال 1396 را در لیست ذیل می توانید مشاهده نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به پایگاه مناقصات کشور مراجعه نمایید

*  توجه *

بدینوسیله به اطلاع کلیه مزایده گران (اشخاص حقیقی و حقوقی) می رساند، اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل از این پس مزایده های خود را در بستر اینترنتی برگزار مینماید. لذا لازم است مزایده گران محترم مراحل عضویت در سامانه مزایده های الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) را طی نموده و آموزشهای مرتبط را در این خصوص دریافت نمایند . ثبت نام مزایده گران به دو صورت حضوری و غیر حضوری (اینترنتی) قابل انجام خواهد بود:
1. ثبت نام حضوری: تهیه مدارک مورد نیاز و مراجعه به دفتر ثبت نام به آدرس : اردبیل - خیابان اسماعیل بیگ - آموزشگاه صدرا - مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان اردبیل
2. ثبت نام غیر حضوری: مراجعه به سایت اینترنتی به آدرس setadiran.ir تکمیل فرم ثبت نام در سایت و سپس ارائه (ارسال) مدارک مورد نیاز به دفتر ثبت نام.
جهت کسب اطلاعات بیشتر متن اطلاعیه را مطالعه فرمایید