| 19 تير 1399

 En|ِ

مزایده الماس شهر اردبیل نوبت دوم سال 96

مزایده الماس شهر اردبیل نوبت دوم سال 96

تاریخ انتشار: 1396/07/23|   بازدید: 875 |  print
 

در راستاي سياستهاي وزارت راه وشهرسازي ، اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد تعدادی از واحد های تجاری و خدماتی مجتمع الماس شهر اردبیل را با قيمت كارشناسي روز و مشخصات و شرايط ذيل در شهر اردبیل واگذار نمايد.
1-متقاضيان مي بايست پس از تكميل فرم درخواست آنرا بهمراه کپی شناسنامه و كارت ملي و فيش واريزي به حساب 2173710826000 سپرده سازمان نزد بانك ملي شعبه مركزي اردبيل بمبلغ (5%) پنج درصد قيمت پايه واحد را با توجه به شرايط آگهي در وجه سازمان ملي زمين و مسكن به طريق :
1-1-پاكت الف لفاف لاك و مهر شده : حاوي اصل و كپي فيش واريزي به حساب سپرده سازمان به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي (حتماً بر روي پاكت مشخصات واحد و شماره اولویت قيد شود)
1-2- پاكت ب لفاف لاك و مهر شده : حاوي فرم درخواست شركت در مزايده و ارائه قيمت پيشنهادي (حتماً بر روي پاكت مشخصات واحد و شماره اولویت قيد شود)
هر دو پاكت در يك پاكت جداگانه لفاف لاك و مهر شده با قيد جمله «مربوط به آگهي مزايده واحد تجاری و خدماتی الماس شهر اردبیل» بر روي پاكت ها تا مدت 10روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي واقع در شهرك اداري كارشناسان تحويل نمايند. در هر صورت ملاك عمل بر اساس ثبت در دبيرخانه اين اداره كل خواهد بود.

2- به پيشنهادات فاقد فيش واريزي يا سپرده كمتر از پنج درصد يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ...

دانلود متن کامل آگهی
 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد