| 19 تير 1399

 En|ِ

آگهی فراخوان مشارکت در ساخت شماره یک

آگهی فراخوان مشارکت در ساخت شماره یک

تاریخ انتشار: 1398/05/10|   بازدید: 446 |  print

سازمان ملی زمین ومسکن در نظر دارد پروژه های ذیل رادر قالب مشارکت از طریق اداره کل راه وشهرسازی محل اردبیل با  برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

 

كليه سرمايه گذاران حقیقی و  حقوقي واجد شرایط می توانند برای دریافت اسناد و مدارک فراخوان از تاریخ 98/05/8 لغایت  98/05/15  به اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند .

آخرين مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ98/05/26  میباشد و بعد از زمان مذکور هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد .

جلسه بازگشایی پاکات ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98/05/27 می باشد .

محل دریافت اسناد و تحویل پاکات دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل می باشد .  

 

  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد