| 19 تير 1399

 En|ِ

آگهي مزايده واحدهاي تجاري و مسکونی مجتمع گلستان مشگین شهر

آگهي مزايده واحدهاي تجاري و مسکونی مجتمع گلستان مشگین شهر

تاریخ انتشار: 1396/05/01|   بازدید: 994 |  print
در راستاي سياستهاي وزارت راه وشهرسازي ، اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد تعدادي از واحدهاي تجاري و مسکونی (ویلائی و آپارتمانی) مجتمع گلستان مشگین شهر را با قيمت كارشناسي روز و مشخصات و شرايط ذيل واگذار نمايد.
 
1-متقاضيان مي بايست پس از تكميل فرم درخواست آنرا بهمراه کپی شناسنامه و كارت ملي و فيش واريزي به حساب 2173710826000 سپرده سازمان نزد بانك ملي شعبه مركزي اردبيل بمبلغ (5%) پنج درصد قيمت پايه واحد تجاري و مسکونی را با توجه به شرايط آگهي در وجه سازمان ملي زمين و مسكن به طريق :
1-1-پاكت الف لفاف لاك و مهر شده : حاوي اصل و كپي فيش واريزي به حساب سپرده سازمان به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي (حتماً بر روي پاكت مشخصات واحد و شماره اولویت قيد شود)
1-2- پاكت ب لفاف لاك و مهر شده : حاوي فرم درخواست شركت در مزايده و ارائه قيمت پيشنهادي (حتماً بر روي پاكت مشخصات واحد و شماره اولویت قيد شود)
هر دو پاكت در يك پاكت جداگانه لفاف لاك و مهر شده با قيد جمله «مربوط به آگهي مزايده واحدهاي تجاري و مسکونی مجتمع گلستان مشگین شهر » بر روي پاكت ها تا مدت 10روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازي واقع در شهرك اداري كارشناسان تحويل نمايند. در هر صورت ملاك عمل بر اساس ثبت در دبيرخانه اين اداره كل خواهد بود.
2- به پيشنهادات فاقد فيش واريزي يا سپرده كمتر از پنج درصد يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- نتايج مزايده به مدت يك هفته پس از باز گشايي در تابلو اعلانات نصب خواهد شد كه به منزله ابلاغ به برنده مزايده مي باشد.
4- متقاضيان پس از برنده شدن و تعيين واحد بايستي حداكثر تا 7 روز نسبت به واريز كل مبلغ اعلامي مطابق شرایط پیشنهادی اقدام نمايند .
5-كليه هزينه هاي نقل و انتقال (اعم از دارائی ، شهرداری ، 2% مالیات حق واگذاری و غیره) بعهده برنده مزایده مي باشد .
6- در صورت عدم مراجعه برنده اول مبلغ واريزي بابت سپرده ، ضبط و واحد مورد نظر برابر مقررات به برنده دوم واگذار خواهد شد. در هر حال در صورت انصراف برنده مبلغ سپرده به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .
7- به پيشنهادات مشروط ، مبهم و معلق و قيمتهاي پايين تراز قيمت پايه ترتيب اثر داده نخواهد شد .
8- براي کلیه واحدها قرارداد واگذاری صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت منوط به اتمام مراحل ثبتی و تسويه حساب نهائي خواهد بود.
9- متقاضيان مي توانند با هماهنگی اداره راه و شهرسازی شهرستان مشگین شهر از موقعيت و وضعیت واحد (طبق کروکی مندرج) بازدید نمایند.
10- اداره كل راه و شهرسازي در رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود .
11- اين اداره كل هیچگونه تعهدی مبنی بر اخذ تسهیلات بانکی برای واحدهای تجاري و مسکونی واگذاری نخواهد داشت .
12- وجه سپرده شركت در مزايده متقاضيان به استثناي نفر اول و دوم در صورت وجود ، يكماه پس از اعلام نتيجه مسترد خواهد شد.
13- فروش واحدها بصورت نقد و اقساط و انتخاب برنده مزایده واحدها با اولویت بندی ذیل می باشد:
اولویت اول- قیمت پیشنهادی را بصورت تمام نقدی اعلام نمایند.
اولویت دوم-درصورت عدم وجود پیشنهاد نقدی، پیشنهاد اقساطی با شرایط 50% نقد الباقی در اقساط 24 ماهه بازگشایی خواهد شد .
اولویت سوم-در صورت عدم وجود پیشنهاد با اولویت اول و دوم ، پیشنهاد اقساطی با شرایط 50% نقد ، الباقی اقساط 36 ماهه بازگشایی خواهد شد.
اولویت چهارم-در صورت عدم وجود پیشنهاد با اولویت اول ، دوم و سوم ، پیشنهاد اقساطی با شرایط 35% نقد ، الباقی اقساط 36 ماهه بازگشایی خواهد شد.
14- متقاضیان خرید اقساطی موظفند بر اساس اولویت اول ضمانتنامه بانکی در غیر اینصورت چک بانکی و سفته به میزان (یک و نیم) 5/1 برابر ارزش معامله مورد واگذاری با ظهر نویسی 2 ضامن معتبر (حداقل یک نفر رسمی) ارائه نمایند.
دانلود لیست واحد تجاری
دانلود لیست واحد مسکونی
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد