30 مهر 1400

 En|

  کارشناس ارائه دهنده خدمت
اداره راه و شهرسازی شهرستان گرمی
رئیس اداره: حامد فتوحي
شماره تلفن : 32641135
کدپستی: 56185-53756
آدرس : شهرستان گرمي- ابتداي جاده بيگ باغي -پشت دبيرستان فني و حرفه اي امير كبير

 

شاخص مقدار

طول كل راههاي شهرستان

655 كيلومتر

راه اصلی و بزرگراه

108کیلومتر راه اصلي و 12 كيلومتر بزرگ راه و 20 كيلومتر بزرگراه در دست احداث

راه فرعی

60كيلومتر

طرح اقدام ملی

دردست اقدام

مسکن مهر خود مالكي

وام بافت فرسوده

-

پرونده های حقوقی

60مورد

حفاظت از اراضی

534 هكتار

جلسات شهرسازی

-

پرونده ماده 35

-

گردآوري منسجم و مستمر اطلاعات در حوزه شرح وظايف راه و شهرسازي در شهرستان و انعكاس و پيگيري آن از اداره كل

هماهنگي و همكاري و ارتباط مستمر و مستقيم با اداره كل

اجراي برنامه هاي اعلامي و تعريفي اداره كل استان با هماهنگي در شهرستان

رسيدگي و پاسخگويي به درخواستها و استعلامات مردمي و انتقال و ارسال آن به اداره كل جهت بررسي

نظارت بر پروژه هاي فني و عمراني شهرستان درحوزه راه و شهرسازي

پيگيري مصوبات و اعتبارات استاني در حوزه راه وشهرسازي در شهرستان

 عنوانتاریخ اصلاححجم