28 مهر 1400

 En|

  کارشناس ارائه دهنده خدمت
اداره راه و شهرسازی شهرستان پارس آباد
رئیس اداره: حسینعلی نوعی رحیملو
شماره تلفن : 04532732494
کدپستی: 5691854866
آدرس : شهرستان پارس آباد - پشت کارخانه پنبه- انتهای خیابان شورا - اداره راه و شهرسازی پارس آباد

 

شاخص مقدار

طول كل راههاي شهرستان

160كيلومتر

راه اصلی و بزرگراه

144کیلومتر 20کیلومتر چهارخطه در دست احداث

راه فرعی

16كيلومتر

طرح اقدام ملی

در دست اقدام

مسکن مهر

305 واحد تحویل متقاضیان گردیده

وام بافت فرسوده

    نفر

پرونده های حقوقی

24مورد

حفاظت از اراضی

9مورد

جلسات شهرسازی

12مورد+12

پرونده ماده 35

46 مورد

گردآوري منسجم و مستمر اطلاعات در حوزه شرح وظايف راه و شهرسازي در شهرستان و انعكاس و پيگيري آن از اداره كل

هماهنگي و همكاري و ارتباط مستمر و مستقيم با اداره كل

اجراي برنامه هاي اعلامي و تعريفي اداره كل استان با هماهنگي در شهرستان

رسيدگي و پاسخگويي به درخواستها و استعلامات مردمي و انتقال و ارسال آن به اداره كل جهت بررسي

نظارت بر پروژه هاي فني و عمراني شهرستان درحوزه راه و شهرسازي

پيگيري مصوبات و اعتبارات استاني در حوزه راه وشهرسازي در شهرستان

 عنوانتاریخ اصلاححجم