30 مهر 1400

 En|

  کارشناس ارائه دهنده خدمت
اداره راه و شهرسازی شهرستان نمین
رئیس اداره: احسان قلی ازده
شماره تلفن : 32327644
کدپستی: ----
آدرس : شهرستان نمین - نرسیده به تقاطع غیر همسطح نمین - جنب پمپ بنزین - اداره راه و شهرسازی سهرستان نمین 

 

شاخص مقدار

طول كل راههاي شهرستان

440 كيلومتر

راه اصلی و بزرگراه

62کیلومتر

راه فرعی

55كيلومتر

طرح اقدام ملی

دردست اقدام

مسکن مهر

684واحد

وام بافت فرسوده

38 نفر

پرونده های حقوقی

32مورد

حفاظت از اراضی

600 هکتار

جلسات شهرسازی

12مورد+12

پرونده ماده 35

46 مورد

گردآوري منسجم و مستمر اطلاعات در حوزه شرح وظايف راه و شهرسازي در شهرستان و انعكاس و پيگيري آن از اداره كل

هماهنگي و همكاري و ارتباط مستمر و مستقيم با اداره كل

اجراي برنامه هاي اعلامي و تعريفي اداره كل استان با هماهنگي در شهرستان

رسيدگي و پاسخگويي به درخواستها و استعلامات مردمي و انتقال و ارسال آن به اداره كل جهت بررسي

نظارت بر پروژه هاي فني و عمراني شهرستان درحوزه راه و شهرسازي

پيگيري مصوبات و اعتبارات استاني در حوزه راه وشهرسازي در شهرستان

 عنوانتاریخ اصلاححجم