30 مهر 1400

 En|

  کارشناس ارائه دهنده خدمت
اداره راه و شهرسازی شهرستان مشگین شهر
رئیس اداره: میرمحمد فتاحی
شماره تلفن : 32552084
کدپستی: 5661815673
آدرس : مشگین شهر - خیابان سعدی (جاده موئیل) - نرسیده به میدان دادگستری

 

شاخص مقدار

طول كل راههاي شهرستان

1196 كيلومتر

راه اصلی و بزرگراه

204 کیلومتر

راه فرعی

46 كيلومتر

طرح اقدام ملی

دردست اقدام

مسکن مهر

34 واحد

وام بافت فرسوده

25 نفر

پرونده های حقوقی

50 مورد در جریان و 40 مورد له دولت حکم صادر شده

حفاظت از اراضی

30

جلسات شهرسازی

22 مورد کمسیون ماده 5

پرونده ماده 35

40 مورد

گردآوري منسجم و مستمر اطلاعات در حوزه شرح وظايف راه و شهرسازي در شهرستان و انعكاس و پيگيري آن از اداره كل

هماهنگي و همكاري و ارتباط مستمر و مستقيم با اداره كل

اجراي برنامه هاي اعلامي و تعريفي اداره كل استان با هماهنگي در شهرستان

رسيدگي و پاسخگويي به درخواستها و استعلامات مردمي و انتقال و ارسال آن به اداره كل جهت بررسي

نظارت بر پروژه هاي فني و عمراني شهرستان درحوزه راه و شهرسازي

پيگيري مصوبات و اعتبارات استاني در حوزه راه وشهرسازي در شهرستان

 عنوانتاریخ اصلاححجم