28 مهر 1400

 En|

  کارشناس ارائه دهنده خدمت
اداره راه و شهرسازی شهرستان بیله سوار
رئیس اداره: توحید عالی پور
شماره تلفن : 32828880
کدپستی:  
آدرس : شهرستان بیله سوار - محله اسلام آباد - اداره  راه و شهرسازی

 

شاخص مقدار

طول كل راههاي شهرستان

684 كيلومتر

راه اصلی و بزرگراه

60 کیلومتر

راه فرعی

0 كيلومتر

طرح اقدام ملی

در دست اقدام

مسکن مهر

535 واحد

وام بافت فرسوده

--

پرونده های حقوقی

بیش از 50 پرونده

حفاظت از اراضی

10

جلسات شهرسازی

 15

پرونده ماده 35

0

گردآوري منسجم و مستمر اطلاعات در حوزه شرح وظايف راه و شهرسازي در شهرستان و انعكاس و پيگيري آن از اداره كل

هماهنگي و همكاري و ارتباط مستمر و مستقيم با اداره كل

اجراي برنامه هاي اعلامي و تعريفي اداره كل استان با هماهنگي در شهرستان

رسيدگي و پاسخگويي به درخواستها و استعلامات مردمي و انتقال و ارسال آن به اداره كل جهت بررسي

نظارت بر پروژه هاي فني و عمراني شهرستان درحوزه راه و شهرسازي

پيگيري مصوبات و اعتبارات استاني در حوزه راه وشهرسازي در شهرستان

 عنوانتاریخ اصلاححجم