چهارشنبه، 13 مرداد 1400

 En|

  کارشناس ارائه دهنده خدمت
 عنوان توضیحات
برنامه سه ساله اصلاح نظام اداريدانلودبرنامه سه ساله اصلاح نظام اداري (حوزه مدير كل)
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساددانلودقانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
قوانين مرتبط با حوزه مديركل (1)دانلود مجموعه قوانين مرتبط با حوزه مديركل (1)