چهارشنبه، 14 خرداد 1399

 En|ِ

میز خدمت معماری و شهرسازی

 نام و نام خانوادگی: الناز عبدی
الناز عبدی
سمت:
کارشناس معماری و شهرسازی
شماره تلفن داخلی :
1591
اتاق :
 107
آدرس : اردبیل، شهرک کارشناسان، شهرک اداری بعثت، اداره کل راه و شهرسازی، طبقه همکف

لیست خدمات :

پیشخوان خدمات حوزه شهرسازی ومعماری وامورات مربوطه وپاسخگویی به ارباب رجوع به عنوان مرکز پاسخگویی به تمام امور ومراجعین این حوزه

بررسی وپاسخگویی به استعلامات خارج ازمحدوده وحریم شهرها ارسالی از جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنعت ومعدن، بخشداری و...... طبق آخرین طرح های جامع وتفصیلی

بررسی و پاسخگویی به استعلامات اراضی واقع درداخل محدوده یا خارج ازمحدوده وداخل حریم شهرها ارسالی از جهاد کشاورزی، شهرداری، میراث فرهنگی، بانکها و.... پس از

بررسی های لازم توسط واحدهای مربوطه (شهرسازی، دایره فنی، املاک وحقوقی) وطرح موضوع درکمیسیون ماده 12

پیگیری ودریافت پرونده های ارسالی از شهرداری ها جهت طرح درجلسات کمیسیون ماده پنج

پیگیری ودریافت وکنترل پرونده های ارسالی از جهادکشاورزی، شهرداری، بخشداری و..... جهت طرح درجلسات کارگروه امورزیربنایی وشهرسازی

-تکمیل فرم های کارگروه، لیست پرونده ها و..... و ارسال نتایج کارگروه امورزیربنایی وشهرسازی به شورای برنامه ریزی وتوسعه استان

پاسخگویی به ادارات شهرستانها وارسال آخرین طرح های جامع وتفصیلی جهت تشخیص موقعیت املاک و پاسخگویی به استعلاماتی که نیاز به ارسال به اداره کل ندارند.


 

 

  کارشناس ارائه دهنده خدمت