چهارشنبه، 14 خرداد 1399

 En|ِ

میز خدمت شهرستان پارس آباد

 نام و نام خانوادگی: رضا میرزازاده
رضا میرزا زاده سمت:

کارشناس املاک و حقوقی

شماره تلفن : 32732965
اتاق : املاک و حقوقی
آدرس : شهرستان پارس آباد- آخرخیابان شورا

 

لیست خدمات :

بررسی و انجام مراحل اداری پرونده های صدور سند مالکیت بنام دولت

انجام مراحل صدور سند برای واگذاریهای قبلی اعم از اشخاص،ادارات و...

تکمیل پرونده های زمین تصرفی و انجام مراحل حقوقی

ارزیابی و برآورد قیمت تمام شده مربوطه به املاک

پاسخ به استعلامات ادارات و نهادهای مختلف و اشخاص

 

  کارشناس ارائه دهنده خدمت