چهارشنبه، 14 خرداد 1399

 En|ِ

میز خدمت شهرستان نیر

 نام و نام خانوادگی: سید مرتضی مرتضوی
سید مرتضی مرتضوی
سمت:
کارشناس املاک و حقوقی
شماره تلفن :
32284993
اتاق :

آدرس : شهرستان نير- ميدان شهريار ابتداي جاده نير سراب

لیست خدمات :

رسيدگي و پاسخگويي به استعلامات و نامه هاي واصله اعم از درخواست هاي شخصي و مكاتبات اداري نهادهاي دولتي و غيردولتي
طرح دعاوي حقوقي و كيفري از طرف اداره و دفاع و شركت در جلسات رسيدگي دعاوي طرح شده عليه اداره
صيانت از اراضي ملي
پاسخگويي در خصوص نحوه واگذاري اراضي دولتي
اخذ سند تك برگي براي اراضي ملي
تكميل و ارسال پرونده هاي مسكن مهر جهت انجام معاملات ثانويه

 

  کارشناس ارائه دهنده خدمت