| 28 خرداد 1400

 En|

میز خدمت شهرستان مشگین شهر

 نام و نام خانوادگی: رضا آقا بالا زاده
رضا آقا بالا زاده
سمت:
کارشناس املاک و حقوقی
شماره تلفن :
32552846
اتاق :

آدرس : شهرستان مشكين شهر- خیابان سعدی .روبروی زندان

لیست خدمات :

 

 بررسی وانجام مراحل اداری پرونده های صدور سند مالکیت بنام دولت
تکمیل پرونده های زمین های تصرفی و انجام مراحل حقوقی
پاسخ به استعلامات ادارات ونهادهای مختلف
رسیدگی و پاسخ به نامه های واصله
بررسی پرونده های مسکن مهر ( اجاره نامه - فروش اقساطی )

  کارشناس ارائه دهنده خدمت