چهارشنبه، 14 خرداد 1399

 En|ِ

میز خدمت شهرستان خلخال

 نام و نام خانوادگی: حسين رشيدي
حسين رشيدي
سمت:
کارشناس شهرسازي
شماره تلفن :
32423800
شماره فکس :
32421949
آدرس : شهرستان خلخال، جاده اردبيل – خلخال، روبه روي نيروگاه برق

لیست خدمات :

نظارت بر پروژه ها
بررسي و پاسخگويي به استعلامات تعيين تكليف اراضي
بررسي و پاسخگويي به استعلامات تغيير كاربري
بررسي و پاسخگويي به استعلامات فرم (ج)
بررسي و پاسخگويي به درخواست پيمانكاران
بررسي و پيگيري امورات مسكن مهر
بررسي و پيگيري صدور سند اراضي واگذاري تعاوني ها و مسكن شهرسازي
بررسي و پاسخگويي به نامه هاي واصله اعم از درخواستي اعم دولتي و شخصي


 

  کارشناس ارائه دهنده خدمت