چهارشنبه، 14 خرداد 1399

 En|ِ

 

میز خدمت باز آفريني شهري 

 نام و نام خانوادگی: حمید بنی محمد
حمید بنی محمد
سمت:
كارشناس باز آفريني شهري
شماره تلفن داخلی :
1589
اتاق :
 104
آدرس : اردبیل، شهرک کارشناسان، شهرک اداری بعثت، اداره کل راه و شهرسازی، طبقه همکف

لیست خدمات :

1-بررسی و انجام مراحل اتوماسيون اداری پرونده های شكل گرفته در سامانه تسهيلات
2-بررسی و انجام مراحل تاييد شده در سامانه تسهيلات وسپس معرفي به بانك عامل در سامانه كشوري
3-پرونده و انجام مراحل اداری و ارجاع به بانك عامل با امضاء معاون باز آفريني شهري ومسكن
4-رسیدگی و پاسخ به مراجعين (مهندسان سازمان نظام مهندسي) جهت رفع برخي مشكلات پرونده اي اخذ امضاء ويا ...با هماهنگي حوزه مربوطه
5-رسيدگي به امورات پيمانكاران ومجريان پروژه هاي بازآفريني شهري در شهرستانهاي اردبيل مشگين شهر وكارهاي زمين مانده مالي ونظارتي وارجاعات مراجعين به حوزه مربوطه
6-رسيدگي به كارهاي مشاوران مطالعات شهرهاي اردبيل –خلخال- مشگين شهر –بيله سوار-نمين وساير مراجعات دراتباط با نامه هاي تاييديه ،ذيحسابي ،و..علاوه بر آن راهنماييهاي لازم وارجاع از طريق حوزه مر بوطه در اخذ جواب
لازم به توضیح است در برخي از مراجعات غير مرتبط حتي االمقدورراهنماييهاي لازم داده

 

 

میز خدمت مسکن

 نام و نام خانوادگی: اسرافیل خیرخواه بشر
اسرافیل خیر خواه
سمت:
کارشناس مسکن
شماره تلفن :
1106
اتاق : 108
آدرس : اردبیل، شهرک کارشناسان، شهرک اداری بعثت، اداره کل راه و شهرسازی، طبقه همکف

لیست خدمات :

1- ارائه پاسخ به متقاضیان بافت فرسوده شهری و تکمیل فرم های مربوطه
2- دریافت مدارک لازم از متقاضیان واحد نظام مهندسی ساختمان جهت پاسخ گوئی به استعلام و راهنمائی لازم
3- رسیدگی و پاسخ به پیمانکاران پروژه های مسکن مهر از جمله ابلاغ قرارداد
4- رسیدگی و پاسخ به سازندگان پروژه های مشارکتی اداره کل از جمله ابلاغ قرارداد و رسیدگی به صورت وضعیت
5- پیگیری و پاسخ به سازندگان پروژه های مشارکتی جهت تعین سهم الشرکه
6- رسیدگی و پاسخ به متقاضیان مسکن مهر از جمله درخواست جدید ، درخواست اقساط بندی و اعلام بدهی ارجاع به بانک و دفترخانه جهت اقساط بندی
7- پیگیری رسیدگی به نواقص و ایرادات موجود و یا بوجود آمد در واحدهای تحویلی مسکن مهر
8- صدور پروانه اشتغال به کار کادانی شخص حقیقی-صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال
9- صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی -صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال
10- صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی طراح و ناظر
11- رسیدگی به درخواست صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی، کاردانی و تجربی
12- صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی
13- رسیدگی به درخواست کمیسیون تحویل موقت پروژه ها
14- رسیدگی به درخواست صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی و تجربی
15- صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی
16- صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی
17- صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11
18- پاسخگوئی به درخواست ثبت نام و واگذاری مسکن مهر
19- تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک حرفه
20- صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان شخص حقوقی مهندسی،کاردانی و تجربی
21- لازم به توضیح است در برخي از مراجعات غير مرتبط حتي المقدور راهنماييهاي بعمل می آید.
  کارشناس ارائه دهنده خدمت