| 28 خرداد 1400

 En|

دبیرخانه میز خدمت

 نام و نام خانوادگی: مهران هوشیار
سمت: مسئول دبیرخانه
شماره تلفن داخلی : 1112
اتاق :  110
آدرس : اردبیل، شهرک کارشناسان، شهرک اداری بعثت، اداره کل راه و شهرسازی، طبقه همکف

 

لیست خدمات :

نظارت بر كنترل كليه نامه‌هاي وارده، صادره، داخلي، بر امور ارجاع نامه‌ها به واحد يا افراد اقدام كننده نامه‌ها

 

مطالعه دقيق متن نامه‌هاي وارده (به استثناي نامه‌هاي محرمانه) و اطلاع از واحد و يا شخص اقدام كننده آن

 

صدور رسید نامه جهت پیگیری الکترونیکی نامه

  کارشناس ارائه دهنده خدمت