| 09 آبان 1399

 En|

تماس با مدیر کل

 

 مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل

مهندس محبوب حیدری

  هدف اصلي كاركنان اداره كل بايد دقت در انجام وظايف محوله در راستاي جلب رضاي خدا وحل مشكل ارباب رجوع در چارچوب قوانين ومقررات باشد.

درخواست های خود را می توانید از طریق فرم زیر تکمیل و ارسال نمایید.

تمامی درخواست ها شخصا توسط مدیر کل رویت و پاسخ داده خواهد شد

Loading
  • ارسال پیام