چهارشنبه، 14 خرداد 1399

 En|ِ

مدیریت ميز خدمت

 نام و نام خانوادگی:

 

سهراب رحيمي

 

سهراب رحیمی شماره تماس : 33741220
تلفن همراه:  09141549086

با هدف خدمتگزاري و پاسخگويي شفاف به مردم ، همچنين شرح وظايف ابلاغي از يك سو و از سوي ديگردر جهت تحقق تكاليف تعيين شده در آئين نامه اجرايي سلامت نظام اداري و صيانت از حقوق شهروندي(مواد 81 و 82)قانون خدمات كشوري،موافقت نامه كميسيون امور اجتماعي دولت الكترونيك مبني بر استقرار نظام پاسخگويي در سطوح سازمان، مديران و كاركنان و همچنين جمع آوري و تدوين اطلاعات و تحليل داده هاي عملكرد، تدوين گزارش خودارزيابي كاركنان و اداره ، ايجاد سامانه نظام مديريت و پيگيري و اجرايي نمودن آئين نامه مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي و پاسخگويي به شكايات واصله در راستاي طرح سامد،شهرراه و پرتال سازمان بازرسي و ساير روشها كه به استنادتبصره ذيل جزء (ح) ماده يك آئين نامه دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات را مكلف نموده تا زير نظر بالاترين مقام دستگاه نسبت به استقرار نظام مديريت مبادرت نمايد. وظايف اصلي و ذاتي اين دفترحول 5 محور اصلي برنامه ريزي شده كه وقتي به صورت ريشه اي به آنها مي پردازيم متوجه مي شويم كه اينها از مؤلفه هاي اصلي پاسخگويي در اين حوزه مي باشند.

 

مسئول دفتر ميز خدمت

 نام و نام خانوادگی: اسماعيل عادل

سمت:
مسئول دفتر ميز خدمت
شماره تلفن داخلی :
1118
اتاق :
اطلاعات
آدرس : اردبیل، شهرک کارشناسان، شهرک اداری بعثت، اداره کل راه و شهرسازی، طبقه همکف

لیست خدمات :

ـ پذيرش مراجعين و معرفي به نمايندگان معاونت ها مستقر در طبقه همكف اداره كل
ـ راهنمايي و مشاوره مراجعين اداره كل
ـ تكريم و جلب رضايت مراجعين
ـ ثبت ورود و خروج ارباب رجوع در فرم مراجعات
ـ ارائه فرم پيشنهادات و سنجش رضايت مندي به ارباب رجوع
ـ كنترل و نظارت بر مراجعين ميز خدمت
ـ تسهيل و تسريع در ارايه خدمات به مراجعين ميز خدمت
ـ تكميل فرم ثبت خدمت ارباب رجوع

رديف

مديريت ميز خدمت

نماينده ميزخدمت حوزه مديركل

نماينده وكارشناس ميزخدمت

نماينده روابط عمومي ميزخدمت

نماينده بانك زمين و معاونت املاك و حقوقي

نام و نام خانوادگي

سهراب رحيمي

فرهاد پرهيزكار

سيدمحمدرضا عاملي

فريدون حسيني

علي رحيمي

تلفن داخلي

33741220

1405

1589

1578

1117

رديف

نماينده واحد ارزيابي املاك و حقوقي

نماينده معاونت املاك و حقوقي

نماينده معاونت املاك و حقوقي

نماينده دايره فني معاونت املاك و حقوقي

نماينده معاونت بازآفريني شهري (تأسيسات مسكن)

نام و نام خانوادگي

عليرضا كسايي

محمد پروانه

ياسر وطن خواه

سيد محمسن قضائي

سيامك منشاري

شماره تلفن داخلي

1210

1004

1104

1114

1212

رديف

نماينده معاونت بازآفريني شهري

( كارشناس بافت فرسوده )

نماينده معاونت بازآفريني شهري

( متصدي بافت فرسوده)

نماينده معاونت توسعه منابع

نماينده معاونت توسعه منابع

نماينده معاونت املاك

( فرم ج )

نام و نام خانوادگي

حميد بني محمد

صابر احدي

محمد سروي

علي بهمني

خانم خدايي

شماره تلفن داخلي

1589

1407

1113

1310

1105

رديف

نماينده معاونت بازآفريني شهري

( مسكن )

نماينده معاونت املاك

( بايگاني )

مسئول ميز خدمت الكترونيكي

(غير حضوري)

 

كارشناس

ميز خدمت الكترونيكي

 

نماينده راهنماي مراجعين ميز خدمت

نام و نام خانوادگي

محبوب گل آور

جبار حسن پور

رامين خان سلطاني

حامد فرزانه

اسماعيل عادل

شماره تلفن داخلي

1204

1102

1100

1055

1118

رديف

مسئول دبيرخانه ميز خدمت

نماينده معاونت شهرسازي و معماري

نماينده معاونت شهرسازي و معماري

نماينده معاونت بازآفريني شهري

( مسكن )

نماينده واحد ارزيابي املاك و حقوقي

نام و نام خانوادگي

خانم نيكوكار

خانم عبدي

كميل عليمحمدي

اسرافيل خير خواه بشر

جواد عزيزي

تلفن داخلي

1112

1591

1040

1106

1113

رديف

نماينده معاونت فني و مهندسي

ساختمان شماره 2

نماينده معاونت فني و مهندسي

ساختمان شماره 2

نماينده معاونت فني و مهندسي

ساختمان شماره 2

نماينده راهنماي ميز خدمت

ساختمان شماره 2

دفتر ميزخدمت

معاونت فني و مهندسي

نام و نام خانوادگي

غلامرضا صادق

سلامت اكبري فر

امين سياهي

پورشيرين

مير محمد موسوي

شماره تلفن داخلي

1622

1647

1615

1601

1602

رديف

نماينده ميز خدمت ذيحسابي وامور مالي

دفتر معاونت املاك و مسكن

رئيس دفتر مديركل

دفتر معاونت توسعه منابع

دفتر معاونت شهرسازي و معماري

نام و نام خانوادگي

غلامرضا فتحي

سعيد شاه علي نيا

حميد عبدي

سيد توفيق مرتضوي

عليرضا جباري

شماره تلفن

1310

1200

1504

1403

1320

رديف

 

تلفنخانه ميزخدمت

لطف اله فروتن

نام و نام خانوادگي

 

3-33741202ـ 045

10-33741209 ـ 045

33742702 ـ 045

شماره تلفن داخلي

 

 

رديف

 

ميز خدمت شهرستان پارس آباد

 

ميز خدمت شهرستان بيله سوار

نام و نام خانوادگي

پاك سرشت

بهنام كاري

تلفن داخلي

32732494 ـ 045

32828880 ـ045

رديف

ميز خدمت شهرستان گرمي

ميز خدمت شهرستان مشكين شهر

نام و نام خانوادگي

زماني و فتوحي

آقا بالازاده

شماره تلفن داخلي

32643234 ـ 045

32530098 ـ 045

رديف

ميز خدمت شهرستان نير

ميز خدمت شهرستان نمين

نام و نام خانوادگي

مرتضوي

قليزاده

شماره تلفن داخلي

32283733 ـ 045

32324747 ـ 045

رديف

ميز خدمت شهرستان كوثر

ميز خدمت شهرستان خلخال

نام و نام خانوادگي

عليپور

رشيدي

شماره تلفن داخلي

32942941 ـ 045

32423800 ـ 045

در صورت داشتن نظرات، پيشنهادات و انتقادات با مديريت ميز خدمت ( 33741220)  تماس حاصل فرمائيد.