29 شهریور 1400

 En|

منشور اخلاقی

 


خدا هیچکس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او؛ نیکی های هر شخص به سود خود او و بدی هایش نیز به زیان خود اوست، بار پروردگارا ما را بر آنچه به فراموشی یا به خطا کرده‌ایم مؤاخذه مکن، بار پروردگارا تکلیف گران طاقت فرسا چنان که بر پیشینیان نهادی بر ما مگذار، بار پروردگارا بار تکلیفی فوق طاقت ما را به دوش منه و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما، تنها سلطان ما و یار ویاور ماتویی ما را بر (مغلوب کردن) گروه کافران یاری فرما.
آیه(۲۸۶) سوره بقره
 عنوانتاریخ اصلاححجم