29 شهریور 1400

 En|

اطلاع رسانی زمان های خروج از دسترس سایت

بازدید کننده گرامی ، شما با مراجعه به این صفحه مي توانيد از زمان هاي قطعي سايت مطلع شويد شایان ذکر می باشد با تمهیدات اتخاذ شده ، سعي شده است در دسترس بودن سايت در هر ماه به ميزان 99/8 درصد  می باشد


هر گونه برنامه قطعی احتمالي در اين بخش و همچنین قسمت این روزها در صفحه اصلی پرتال به اطلاع شما خواهد رسيد. حداکثر مدت بازيابي سيستم در صورت وجود برنامه بروزرساني حداکثر مدت دو ساعت خواهد بود.
 تاریخ ساعت مدت دلیل
 1395/12/24  22  30 دقیقه
 انتقال به سرور جدید
 1396/01/12  23  15 دقیقه
 بروزرسانی