چهارشنبه، 13 مرداد 1400

 En|

در راستای شفاف سازی تصمیمات که متضمن کیفیت و سلامت بررسی ها و تصمیمات این کارگروه خواهد بود کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی از ابتدای سال 1396 مصوب نمود که کلیه صورتجلسات این کارگروه در سایت اداره کل راه و شهرسازی اردبیل اطلاع رسانی همگانی گردد. وظايف كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:
الف‌ـ طرح‌هاي توسعه عمران شهري، مجموعه‌هاي شهري، طرح‌هاي جامع ناحيه‌اي، طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و مرمت بافتهاي قديمي و فرسوده استان به استثناي وظايف كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
ب ـ وظايف مرتبط با اجراي آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
ج ـ طرح‌هاي هادي و جامع شهرها، طرح‌هاي فضاهاي شهري (طراحي شهري) و روستايي
د ـ برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در استان
هـ ـ برنامه‌هاي توسعه حمل و نقل استان، كنترل و نظارت بر حمل كالا و مسافر و ارتقاي بهره‌وري و افزايش ايمني در فعاليت‌هاي مختلف حمل و نقل
و ـ توسعه سيستم‌هاي انتقال در زمينه گاز طبيعي، آب، برق و فرآورده‌هاي نفتي
ز ـ محافظت از بناها و فضاهاي با ارزش فرهنگي و تاريخي در استان
ح ـ طرح‌هاي پدافند غيرعامل در استان
ط ـ برنامه‌هاي توسعه كمي و كيفي مسكن استان
ي ـ ساماندهي فضاها و سكونتگاه‌هاي روستايي و پروژه‌هاي بزرگ عمراني

لیست تمامی مصوبات کارگروه امور زیربنایی شهرسازی استان اردبیل بتفکیک سال در این صفحه قابل مشاهده خواهد بود

 عنواندسته‌بندیحجم 
لیست صورتجلسه 1398/02/12کل شهرستانهای استان211.42 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/02/12نیر67.93 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/03/21کل شهرستانهای استان224.38 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/05/20کل شهرستانهای استان231.42 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/07/23کل شهرستانهای استان302.07 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/09/17کل شهرستانهای استان300.19 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1398/11/27کل شهرستانهای استان268.58 KBدانلود

 

 عنواندسته‌بندیحجم 
لیست صورتجلسه 1397/02/06کل شهرستانهای استان197.30 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/03/06کل شهرستانهای استان205.04 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/03/06نیر43.21 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/04/12کل شهرستانهای استان195.58 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/04/26کل شهرستانهای استان201.39 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/05/02کل شهرستانهای استان206.96 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/05/30کل شهرستانهای استان206.41 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/06/18کل شهرستانهای استان208.93 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/07/21کل شهرستانهای استان220.39 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/08/05کل شهرستانهای استان202.87 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/09/20کل شهرستانهای استان221.92 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1397/11/08کل شهرستانهای استان203.22 KBدانلود

 

 عنواندسته‌بندیحجم 
ليست صورتجلسه 1396/03/06نمين104.89 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/03/06كل شهرستانهاي استان153.13 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/03/06سرعين255.96 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/05/17كل شهرستانهاي استان160.51 KBدانلود
ليست صورتجلسه 1396/06/20كل شهرستانهاي استان152.31 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/08/06کل شهرستانهای استان157.75 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/08/06نیر92.10 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/08/06سرعین130.99 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/11/05کل شهرستانهای استان24.89 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/11/05سرعین40.57 KBدانلود
لیست صورتجلسه 1396/12/27کل شهرستانهای استان200.15 KBدانلود