28 مهر 1400

 En|

در راستای شفاف سازی تصمیمات که متضمن کیفیت و سلامت بررسی ها و تصمیمات این کارگروه خواهد بود کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی از ابتدای سال 1396 مصوب نمود که کلیه صورتجلسات این کارگروه در سایت اداره کل راه و شهرسازی اردبیل اطلاع رسانی همگانی گردد. وظايف كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:
الف‌ـ طرح‌هاي توسعه عمران شهري، مجموعه‌هاي شهري، طرح‌هاي جامع ناحيه‌اي، طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و مرمت بافتهاي قديمي و فرسوده استان به استثناي وظايف كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
ب ـ وظايف مرتبط با اجراي آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
ج ـ طرح‌هاي هادي و جامع شهرها، طرح‌هاي فضاهاي شهري (طراحي شهري) و روستايي
د ـ برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در استان
هـ ـ برنامه‌هاي توسعه حمل و نقل استان، كنترل و نظارت بر حمل كالا و مسافر و ارتقاي بهره‌وري و افزايش ايمني در فعاليت‌هاي مختلف حمل و نقل
و ـ توسعه سيستم‌هاي انتقال در زمينه گاز طبيعي، آب، برق و فرآورده‌هاي نفتي
ز ـ محافظت از بناها و فضاهاي با ارزش فرهنگي و تاريخي در استان
ح ـ طرح‌هاي پدافند غيرعامل در استان
ط ـ برنامه‌هاي توسعه كمي و كيفي مسكن استان
ي ـ ساماندهي فضاها و سكونتگاه‌هاي روستايي و پروژه‌هاي بزرگ عمراني

لیست تمامی مصوبات کارگروه امور زیربنایی شهرسازی استان اردبیل بتفکیک سال در این صفحه قابل مشاهده خواهد بود

 عنواندسته‌بندیحجم 

 

 عنواندسته‌بندیحجم 

 

 عنواندسته‌بندیحجم