30 مهر 1400

 En|

 

 

مدیریت شهری کرج و دغدغه زیباسازی شهری:
انسجام منظر طبیعی در شهر از جمله راهکارهایی است که کارشناسان زیباسازی در بحث سیما و منظر شهری بر آن تاکید دارند.

 از شهرنشینی می توان به عنوان تحولی اساسی یاد کرد که بویژه در دو دهه اخیر در ایران بصورت رویدادی برجسته و خاص مطرح شده است. ساختارهای شهری بر اساس مولفه های متفاوتی بنا می شوند که مهمترین و محوریترین آنها فراهم آوردن بهترین شرایط برای زندگی شهروندان است.

آنچه در گام نخست موجب بهبود و ارتقاء کیفی زندگی شهروندی می شود، بسترسازی برای ارائه بهترین و کیفی ترین خدمات شهری به شهروندان است. خدمات شهری تحت عنوان مقوله مهمی که در مدیریت شهری با کلمه کلیدی "سرانه" شناخته می شود، به شهروندان ارائه می شود؛ این سرانه ها عبارتند از سرانه های فرهنگی، اجتماعی، تفریحی، فضای سبز، زیباسازی و...

ارائه خدمات در قالب سرانه های مختلف شهری ضمن آنکه بهبود و رونق شهری را رقم می زند موجب غنا و ارتقاء ساختارهای شهری می شود. مباحثی که امروزه به طور ویژه و خاص مد نظر مدیران شهری قرار دارد، توجه به سیما و منظر شهری است. نمای شهر مجموعه نمادهایی است که یادآور فرهنگ، هویت و سنت های یک شهر است. همچنین می توان گفت، نمای بصری عرصه نمایشی شهر است. به تبع این مهم باید گفت، طراحی های شهری و طی کردن فرایند بهبود کیفیت محیط  به خصوص ارتقاء کیفیت بصری عرصه های عمومی بسیار حائز اهمیت است، چرا که شکل و منظر شهرها در معرض دید مستمر مردم قرار دارد و بر این اساس نیز بیش از هر مولفه دیگری بر روحیه مردم تاثیر می گذارند.

 بنابراین ضروری است که شهرها از منظر آلودگی بصری ساماندهی شوند. فضای شهری در معنای کلی به کلیه بافت ها، اشیاء، فضاهای محیطی شهری و... اتلاق می شود که با توجه به این تعبیر باید گفت؛ رعایت اصول و ضوابط شهرسازی در همه جنبه ها و عرصه ها اعم از چیدمان فضاهای شهری، معابر، گذرگاه ها، میادین، فضاهای سبز و ... امری ضروری است که در گرو آن می توان سیما و منظر شهری را ارتقاء بخشید. شهرهایی که از محیط بصری مطلوب برخوردارند قادرند با عمق بخشیدن به مسائل زیباشناختی به محیط های بصری غنای بیشتری دهند. از دیگر مباحث مرتبط با سیما و منظر شهری فراهم آورن آسایش محیطی است که برای تحقق این مهم نیاز است ضمن شناسایی آلودگی های بصری اقداماتی کارشناسی در زمینه کاهش آلودگی ها و اغتشاشات بصری صورت گیرد.

 شهر از جمله مهمترین دستاوردهای انسان و رهاورد زندگی اجتماعی وی است. بنابراین نیاز است این ساختار مهم تحت تاثیر رویکردهای علمی حفظ شود. می توان با طراحی مناسب و حذف آلودگی های محیطی همچون آلودگی بصری، فضاهای عمومی مناسبی را جهت حضور عابران و شهروندان فراهم ساخت. سازمان زیباسازی شهرداری کرج نیز طی یکسال اخیر اقداماتی را جهت زیباسازی شهری به انجام رسانده است که از جمله آن تدوین دو مورد تفاهم نامه سازمان با مجمع عمومی، تحقق شش پروژه در قالب اجرای طرح جامع نورپردازی و تدوین بانک اطلاعاتی، تهیه و نظارت بر اجرای فراخوان 12 المان، برداشت از پلان ساختمان زیباسازی و تهیه نقشه اصلاحی طبقات، تهیه چهار مورد گزارش با موضوع آسیب شناسی فضاهای شهر کرج، تهیه دفترچه ضوابط کاربردی مبلمان شهری در سطح مناطق 12 گانه، تهیه طرح پلاک برتر و راه اندازی کتابخانه تخصصی می باشد.

 تهیه برنامه چهارساله به پیشنهاد سازمان زیباسازی، طراحی تابلو و میادین، احداث 14 حلقه چاه جهت سرویس بهداشتی، احداث 374 مورد تابلوی سریالی، نورپردازی سطح شهر، احداث آبنمای دفاع مقدس، راه اندازی پل مکانیزه، صدور 150 مجوز مصرف کاربردی اصناف، ممیزی سه هزار تابلوی صنفی، تنظیم تقویم مناسبتی و ارسال بیمه مناطق 12 گانه شهرداری، جمع آوری تابلوهای غیرمجاز، ساماندهی تابلوی پزشکان، رنگ آمیزی و امحاء دیوار نویسی به متراژ 28 هزار و 962 متر مربع، طراحی و اکران بنر و طراحی و نصب تمثال شهدا و روحانیون به متراژ 330 متر مربع از دیگر اقدامات صورت گرفته سازمان زیباسازی طی یکسال گذشته است.