29 شهریور 1400

 En|

معرفی اعضای تیم وب استان اردبیل

پرتال استان اردبیل بصورت گروهی مدیریت و بروزرسانی می شود و اعضاء تیم وب استانی بشرح ذیل می باشد.

 نام و نام خانوادگی همکاری  تماس داخلی
 سید کاظم عطائی  مدیر تیم وب استانی  1502
 رامین خان سلطانی  مدیر فنی  1100
 افشین فیروزی  کارشناس محتوا  1120
 فریدون حسینی  هنری و روابط عمومی  1578
 غلامرضا محمدی حوزه مدیرکل  1506
 فرزانه رضایی  توسعه منابع  1401
 الناز عبدی شهرسازی و معماری  1005
هاتف حیدری  املاک و حقوقی  1113
محبوب گل آور  مسکن و ساختمان  1203
محمد عظیم زاده  فنی اجرائی  1628
حامدرضا فرزانه   کارشناس فنی  1108

شماره تماس با اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل 04533741203 می باشد

 

 

  •  

 

 
Loading
  • 1 2 3 4 5
    ضعیف عالی