29 شهریور 1400

 En|

بر اساس اساسنامه سال 1383، هدف از تشکیل شرکت،"سیاست‌گذاری، راهبری و برنامه‌ریزی در زمینه‌ احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین مدیریت استفاده بهینه از امکانات مذکور در جهت توسعه درونی شهرها و ارتقای محیط زندگی شهری در چارچوب سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و توسعه و ترویج فعالیت‌های فوق‌الذکر از طریق مشارکت شهرداری‌ها، ساکنان و مالکان بافت‌های مورد اشاره و اشخاص حقیقی و حقوقی" است.

با توجه به مسائل عمده موجود در محدوده‌های هدف و نیز بر اساس سند چشم‌انداز 1404 و در راستای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی و معماری، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به‌عنوان ستادملی و عامل هماهنگ و هدایت‌کننده جریان بازآفرینی پایدار شهری در کشور، چهار محور کلیدی زیر را به عنوان اهداف کلان در دستور کار قرار داده‌است؛

• کاهش فقر شهری با رویکرد توانمندسازی ساکنان محدوده‌های هدف و پیش‌گیری از بازتولید فقر در این محدوده‌ها؛

• ارتقاء تاب‌آوری شهری و تجهیز و مقاوم سازی شهرها در مواجهه با سوانح؛

• ارتقای هویت، حس تعلق مکانی و حفاظت از ارزش‌ها در محدوده‌ها و محله‌های هدف؛ و

• تحقق حکمروائی شهری در برنامه بازآفرینی شهری در راستای ارتقای انسجام اجتماعی ساکنان و مالکان محله‌ها و محدوده‌‌های هدف.

در راستای تحقق اهداف مورد اشاره و اهداف مفروض در اسناد بالادست راهبردهای اصلی شرکت مادر در اقدامکات بازآفرینی شهری پایدار به شرح زیر می‌باشند:

راهبرد 1: احقاق حقوق شهروندی مفروض در متن قوانین و اسناد بالادست

 راهبرد2: ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی در محله‌ها و محدوده‌های هدف

راهبرد3: ارتقای کارایی و بهره‏وری در فرایند تحقق بازآفرینی پایدار شهری

راهبرد4: ظرفیت‌سازی اجتماعی در تمامی کنشگران فرایند بازآفرینی شهری پایدار

راهبرد5: بهبود و ارتقای وضعیت معیشت و اشتغال ساکنان محله‌ها و محدوده‌های هدف بر اساس تقاضای واقعی و اولویت‌بندی آن‌ها با رویکرد برنامه‌‌ریزی و مشارکتی

راهبرد 6: ارتقای امنیت ساکنان محدوده‌های هدف

راهبرد7: ارتقای رضایتمندی سکونتی در ساکنان محله‌ها و محدوده‌های هدف

راهبرد8: حفاظت پایدار و احیاي میراث فرهنگی، تاریخی و هویت فرهنگی شهرها

راهبرد9: بهبود و ارتقای تصویر ذهنی مردم از محله‌ها و محدوده‌های هدف

راهبرد10: توسعه اجتماع محلی و ارتقای تاب‏آوری اجتماعی در برابر تغییرات

راهبرد11: حفظ زیست بوم‌ها و اکوسیستمذها

 راهبرد12: ارتقای ایمنی و پایداری ابنیه در برابر بلایا و خطرات در محدوده‌های هدف

 راهبرد13: ارتقای ایمنی و پایداری زیرساخت‌های شهری و عرصه‌های عمومی در محدوده‌های هدف

 راهبرد14: ارتقای تطبیق پذیری نهادی و اقتصادی در محدوده‏های هدف در برابر بلایا و تغییرات

 راهبرد 15: ترویج و بسط اندیشه تاب‌آوری شهری بعنوان سبک زندگی پایدار در تمامی اقدامات بازآفرینی شهری