28 مهر 1400

 En|

استخدام در دستگاه های دولتی از طریق برگزاري امتحان يا مسابقه در ستاد دستگاه احرايي با نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و در واحد‌هاي استاني دستگاه‌هاي اجرايي توسط معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري‌ها انجام خواهد شد.

مراحل اجرايي امتحان يا مسابقه استخدامي در اين بخشنامه در ‌٢١ بند تشريح شده است که پنج بخش نخست آن شامل، تکميل برگ تعيين مشخصات شغل و تنظيم پيش نويس آگهي استخدامي و ارسال آن به معاونت توسعه مديريت براي اخذ تاييديه براساس نمونه ارائه شده، ارسال تصوير پيش نويس آگهي استخدامي تاييد شده به بنياد شهيد و امور ايثارگران براي معرفي فرزندان شاهد واجد شرايط به دستگاه اجرايي، انتخاب فرزندان شاهد واجد شرايط در حد سهميه تعيين شده و ارسال گزارش جذب آنها به بنياد شهيد و امور ايثارگران، انتشار آگهي استخدام و تشکيل کميته‌اي به منظور نظارت بر اجراي دقيق مراحل امتحان يا مسابقه استخدامي در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي خواهد بود.

بر اساس اين بخشنامه، براي برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي کميته‌اي با عضويت معاون ثابت دستگاه اجرايي به عنوان رئيس کميته، مدير کل امور اداري يا مدير واحد مرتبط به عنوان دبير کميته، نماينده واحد حراست، مسوول کارگزيني، مسوول آموزش، نماينده واحد گزينش و نماينده واحد رسيدگي به شکايات تشکيل مي‌شود.

اين کميته که با هدف نظارت بر اجراي دقيق مراحل امتحان يا مسابقه استخدامي در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي تشکيل مي‌شود وظايفي چون رسيدگي به مغايرت‌هاي خاص در هنگام ثبت نام، بررسي و پاسخگويي به شکايات داوطلبان، تهيه گزارش تخلفات احتمالي براي مراجع ذيربط، تهيه و تنظيم گزارش نهايي مراحل مختلف امتحان يا مسابقه استخدامي، نظارت بر رعايت استاندارد‌هاي محل برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي، نظارت بر فرآيند استخراج نتايج امتحان يا مسابقه استخدامي و نظارت بر رعايت اصل محرمانه بودن سوالات، ‌پاسخنامه‌ها و رعايت اصول حفاظتي در تمامي مراحل امتحان يا مسابقه استخدامي تا اعلام نتايج نهايي آزمون را عهده‌دار است.


براساس اين شيوه نامه دريافت سوالات عمومي از معاونت توسعه مديريت و تکثير آن با رعايت حفاظت‌هاي لازم، تهيه سوالات تخصصي با استفاده از افراد متخصص در هر رشته شغلي و تکثير آن با رعايت حفاظت‌هاي لازم، برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي با استفاده از نيروي انساني مناسب و کافي (مراقبين، ‌ناظرين، ‌رابطين و خدمات)، تنظيم صورتجلسه با تعيين تعداد حاضرين و شماره داوطلبين غايب در پايان برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي، پلمپ پاسخنامه‌ها و تحويل آن به نماينده حراست، بازگشايي و قرائت پاسخنامه‌ها و کليد‌ها به صورت الکترونيکي در حضور نماينده حراست هر دستگاه، تصحيح، بررسي و استخراج نتايج امتحان يا مسابقه استخدامي با رعايت ضوابط و اولويت‌هاي قانوني، ارسال نتايج کل داوطلبان حاضر به همراه فهرست‌پذيرفته شدگان ‌٥/ ‌١ يا ‌٣ برابر حسب مورد در لوح فشرده براي تاييد معاونت توسعه مديريت در محيط بانک اطلاعاتي اکسس و اعلام نتايج تاييد شده در سامانه امتحان يا مسابقه استخدامي و دعوت از پذيرفته شدگان براي مصاحبه تخصصي آزمون عملي يا گزينش حسب مورد نيز بندهاي ديگر فرآيند برگزاري امتحاتات و مسابقات استخدامي خواهد بود.

در صورتي که دستگاه اجرايي بخواهد علاوه بر امتحان تخصصي نسبت به برگزاري مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي اقدام کند، بايد چهار مرحله شامل: برگزاري مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي با شاخص‌هاي تعيين شده توسط کميته‌اي متشکل از افراد متخصص موضوعي، ارسال نتايج به تفکيک قبول شدگان نهايي و افراد ذخيره براي تاييد به معاونت توسعه مديريت، اعلام نتايج تاييد شده در سامانه امتحان يا مسابقه استخدامي و دعوت از پذيرفته شدگان براي شرکت در فرآيند گزينش را برنامه ريزي و اجرا کند.

در بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تاکيد شده است که با توجه به لزوم استفاده از فناوري‌هاي جديد، هريک از مراحل فوق را مي‌توانند به صورت الکترونيکي اجرا کنند.
همچنين برگزاري آزمون توسط استانداري‌ها براي جذب نيرو در دستگاه‌هاي اجرايي استان با رعايت بند‌هاي اين شيوه نامه بلامانع است.

البته در اين بخشنامه از استانداري‌ها خواسته شده است تا حتي الامکان نياز‌هاي نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي استاني را از طريق جابجايي و انتقال؛ تامين و منحصراً در صورت عدم تامين نياز‌ها از طريق مذکور، مجوز استخدامي نيروي جديد صادر کنند.
استانداري‌ها همچنين بايد پيش نويس آگهي استخدام را از محل مجوزهايي که بر اساس سهميه‌هاي تخصيص يافته، صادر و تامين اعتبار شده است، تنظيم و براي تاييد به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ارسال کنند.


کميته استاني ناظر بر نحوه برگزاري امتحانات و مسابقات استخدامي شامل معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري به عناون رئيس کميته، مدير کل منابع انساني و تحول اداري استانداري به عنوان دبير کميته، نماينده واحد حراست استانداري، يک نفر از مسوولان کارگزيني هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي شرکت کننده در آزمون و نماينده واحد رسيگي به شکايات خواهد بود.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور بر عملکرد و حسن اجرايي کليه امور اين شيوه نامه نظارت خواهد کرد.
اين بخشنامه از سوي لطف‌الله فروزنده دهکردي به همه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري در تاريخ ‌١٨/ ‌٢/ ‌١٣٨٩ ابلاغ شده است.