30 مهر 1400

 En|

ادارت حوزه مدیر کل راه و شهرسازی اردبیل

 • اداره فناوری اطلاعات

  اداره فناوری اطلاعات

 • اداره برنامه،بودجه،جذب سرمايه و تجهيز منابع

  اداره برنامه،بودجه،جذب سرمايه و تجهيز منابع

 • امور ایثارگران

  امور ایثارگران

 • اداره پیمان و رسیدگی

  اداره پیمان و رسیدگی

 • اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی

  اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی

 • اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

  اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

 • مدیریت حراست

  مدیریت حراست

 • ارتباطات و اطلاع رساني

  ارتباطات و اطلاع رساني