11 فروردین 1399

 En|ِ

آگهی فراخوان مشارکت در ساخت شماره یک
سازمان ملی زمین ومسکن در نظر دارد پروژه های ذیل رادر قالب مشارکت از طریق اداره کل راه وشهرسازی محل اردبیل با  برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.
پنجشنبه 10 مرداد 1398
 آگهـی مزایـده عمومی فروش املاک و مستغلات
در راستاي سياستهاي وزارت راه وشهرسازي ، اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد تعدادي از واحدهاي تجاری، خدماتی و...
دوشنبه 03 تیر 1398
آگهـی مزایـده عمومی فروش املاک و مستغلات
واحدهای مشارکتی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل ((بصورت تمام نقد))
یکشنبه 08 مهر 1397
آگهـی مزایـده عمومی واحدهای مشارکتی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل -نقد و اقساط
در راستاي سياستهاي وزارت راه وشهرسازي ، اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد تعدادي از واحدهاي تجاری و خدماتی (...
شنبه 23 دی 1396
مزایده الماس شهر اردبیل نوبت دوم سال 96
  در راستاي سياستهاي وزارت راه وشهرسازي ، اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد تعدادی از واحد های تجاری و خد...
یکشنبه 23 مهر 1396
آگهي مزايده واحدهاي تجاري و مسکونی مجتمع گلستان مشگین شهر
در راستاي سياستهاي وزارت راه وشهرسازي ، اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد تعدادي از واحدهاي تجاري و مسکونی (...
یکشنبه 01 مرداد 1396
آگهي مزايده واحد تجاری و خدماتی مجتمع الماس شهر اردبیل
در راستاي سياستهاي وزارت راه وشهرسازي ، اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل به نمايندگي از سازمان ملي زمين و مسكن در نظر دارد تعدادی از واحد های تجاری و خدماتی ...
یکشنبه 01 مرداد 1396