28 مهر 1400

 En|

اطلاعات پروژه هاي معاونت مهندسی و ساخت

پروژه هاي معاونت مهندسی و ساخت:

بیمارستان نجف زاده  : مساحت پروژه  28500 متر مربع تعداد تختخواب : 500 تختخوابی (در مرحله اجرای فنداسیون)

احداث مجتمع فرهنگی و هنری و کتابخانه ها : مساحت پروژه 10735 مترمربع

احداث فضای ورزشی : مساحت پروژه 35000 مترمربع  

احداث ساختمانهای دولتی : مساحت پروژه 13200مترمربع  

احداث ابنیه های دینی و مذهبی (مصلی ها): مساحت پروژه 32130مترمربع  

 
                                                                                                                                                                                   بروزرساني : 99/07/07