26 مهر 1398

 En|ِ

اطلاعات پروژه هاي معاونت مهندسی و ساخت مرداد ماه 97

پروژه هاي معاونت مهندسی و ساخت:

 بیمارستان پارس آباد : مساحت پروژه  12300 متر مربع تعداد تختخواب : 160تختخواب

بیمارستان نجف زاده  : مساحت پروژه  28500 متر مربع تعداد تختخواب : 258تختخواب (در مرحله اجرای فنداسیون)

بیمارستان مشگین شهر : مساحت پروژه  11000 متر مربع تعداد تختخواب : 80تختخواب( درمرحله تجهیزکارگاه  )

بیمارستان کوثر : مساحت پروژه  3250 متر مربع (تحویل بهره بردار شده است)

احداث مجتمع فرهنگی و هنری و کتابخانه ها : مساحت پروژه 12800 مترمربع

احداث فضای ورزشی : مساحت پروژه 35000 مترمربع  

احداث ساختمانهای دولتی : مساحت پروژه 14400 مترمربع  

احداث ابنیه های دینی و مذهبی (مصلی ها): مساحت پروژه 39000 مترمربع  

                                                                                                                                                                                   بروزرساني : 97/05/04