27 دی 1398

 En|ِ

 

گزارش عملکرد و آمار کلی معاونت باز آفرینی شهری و مسکن  در سال 1397    


1- پروژه های مسکن مهر: ا از کل 41378 واحد مساکن مهر استان تعداد 40534 واحد افتتاح شده و مابقی 844 واحد بعد از رفع عارضه مشکلات حقوقی و اجرائی در سال 1398 تکمیل خواهد شد .

 

2- آماده سازی شهرک های مهر استان اردبیل : از مجموع 9 شهرک مهر که در شش شهرستان در حال اجرا بود تکمیل و به شهرداری ها جهت خدمات رسانی تحویل شده است.

 

3- خدمات رو بنایی شهرک های مهر استان:

الف- مساجد مسکن مهر شهرک های مهر استان : از مجموع هشت باب مسجد ، تعداد هفت باب مسجد در شهرک های مهر استان تکمیل و تحویل هئیت امنای مساجد شهرک های مهر گردیده است .

ب- مدارس شهرك هاي مهر استان : از مجموع هشت مدرسه پیش بینی شده در شهرک های مهر استان تعداد پنج مدرسه تکمیل شده است و سه مدرسه با پیشرفت فیزیکی در حدود 60 درصد در حال اجرا می باشد.

ج- کلانتری شهرک های مهر استان : تاکنون یک کلانتری تکمیل شده و عملیات اجرای کلانتری دوم با پیشرفت فیزیکی 25 درصد در حال اجرا می باشد.

 

 4- پروژه های مشارکتی : از مجموع 9پروژه مشارکتی دارای قراداد مشارکت در سال 1397 تعداد 3پروژه تکمیل و به بهره برداری رسید و 4پروژه با پیشرفت فیزیکی 60 الی 80 درصد در حال اجرا می باشد و 2 پروژه با پیشرفت فیزیکی 60 % متوقف می باشد.

 

 

 5- خدمات باز افرینی شهری و مسکن استان :

الف- تدوین برنامه اقدام مشترک و تعیین محلات هدف تا سال 1400

ب- تأمین اعتباری بالغ 600 میلیارد ریال جهت اجرائی پروژه های باز آفرینی شهری (روبنایی،بهسازی،توانمندسازی) 

ج- اعطاء تسهیلات جهت احداث واحدهای مسکونی در محلات هدف

د- برگزاری جلسات :  ستاد استانی 6 جلسه  ، ستاد شهرستانی 39 جلسه  و کمسیون های تخصصی 13 جلسه

ه- مطالعه و تهیه طرح باز آفرینی برای شهرستانهای گرمی،بیله سوار،کوثر و نمین

و- تأمین زمین و تهیه طرح جهت احداث 200 واحد مسکن امید

ز- تهیه طرحهای موردی در محلات معمار،پیر مادر،عالی قاپو

ح- تشکیل نهاد توسعه محله در محلات سلمان آباد و شهریار

ط- تهیه طرح باز افرینی شهری برای محله قلعه باشی گرمی

ی- طراحی خانه فرهنگ در محله جمعه مسجد اردبیل

 

 

    تاریخ به روز رسانی :    1397/01/19