چهارشنبه، 13 مرداد 1400

 En|

گزارش عملکرد و آمار کلی معاونت  مسکن و ساختمان 

 

پروژه های مشارکتی فعال در سال 1399

رديف

نام پروژه

تعداد واحد

محل پروژه

شريك

مساحت زمین

زيربناي پروژه

پیشرفت فیزیکی

مسكوني

تجاري

خدماتي

مترمربع

مترمربع

1

بلور یک

0

26

9

اردبیل

سنگ بنای شهر

855

2,500

71%

2

اشرفیه

0

163

20

اردبيل

شرکت ارگ نصر

3,551

10,000

55%

3

مشگين شهر 1- قطعه 110

0

6

0

مشگين شهر

ستاره عمران اردبيل

177

177

98%

4

مشگين شهر 2- قطعه 109

0

6

0

مشگين شهر

ستاره عمران اردبيل

177

177

95%

5

پارس آباد 1- قطعه 251

0

5

0

پارس آباد

عمرن كارا

347

347

100%

6

مسكوني ولايت

24

5

0

اردبيل

ژرف انديشان ژابيز

1,256

5,000

100%

7

اردبیل ولايت

188

20

12

اردبيل

شرکت اکباتان

5,780

31,440

8%

جمع

212

231

29

   

12,144

49,641

 

 

 

پروژه های مشارکتی خاتمه یافته در سال 1399  

رديف

نام پروژه

تعداد واحد

محل پروژه

شريك

مساحت زمین

زيربناي پروژه

پیشرفت فیزیکی

مسكوني

تجاري

خدماتي

مترمربع

مترمربع

1

بلور دو

0

55

7

اردبیل

سنگ بنای شهر

915

2,700

100%

2

مسكوني آزادگان

12

0

0

اردبيل

محمد كاظمي

797

2,800

100%

3

تجاری کارشناسان

0

6

18

اردبيل

مير محمد سيد هاشمي

566

2,720

100%

 

 

پروژه های شرکت باز آفرینی در استان اردبیل 

ردیف

شرح

کل

001

003

028

منابع داخلی

 (سفر وزیر)

1

تعداد پروژه های باز آفرینی

69

13

9

42

5

2

تعداد پروژه های دارای قرارداد

48

2

5

36

5

3

تعداد پروژه های تکمیل شده

27

0

3

19

5

4

میزان اعتبار سال 97 (میلیون ریال)

107734

14700

34500

50334

8200

5

میزان اعتبار سال 98 (میلیون ریال)

132260

17960

21600

84000

8700

6

میزان اعتبار سال 99 (میلیون ریال)

159480

42770

38710

78000

نا مشخص

7

میزان قیر 99 (میلیارد ریال)

52000

30000

22000

0

0

8

میزان اعتبار بدون قیر

107480

12770

16710

0

0

9

هزینه شده برای پروژه های تکمیل شده (مییارد ریال)

280

160

120

 

*  تعداد کل پروژه های باز افرینی شهری در سال 97-98-99 جمعاً 69 پروژه می باشد که از ان تعداد 48 پروژه عقد قرار داد شده است و تاکنون مبلغ 280 میلیارد ریال هزینه شده و در سال 99 مبلغ 160 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

*  مقدار قیر رایگان  تحویلی به شهردای ها در سال های 96-97 جمعاً 2397 تن بوده و در سال 98 مبلغ 6000 میلیون ریال به حساب شهرداری اردبیل واریز شده است.

*  جلسات ستاد باز آفرینی شهری استان تا تاریخ 1399/12/03 به تعداد 23 جلسه و ستادهای باز آفرینی شهرستان ها جمعاً به تعداد 100 جلسه تشکیل شده است.

 

عملکرد و برنامه مسکن مهر استان در سال 1399

رديف

نام شهرستان

برنامه مسکن مهر

افتتاح شده تا کنون

هزينه شده پروژه‏های  افتتاحی کل

واحد

واحد

میلیارد ریال

1

اردبيل

29750

29750

13150

2

پارس آباد

4916

4916

2212

3

خلخال

1731

1731

779

4

گرمي

962

962

433

5

مشگين شهر

3433

3141

4113

6

نمين 25+

586

562

523

جمع

41378

40726

18240

 

 

گزارش عملکرد کلی طرح اقدام ملی استان اردبیل

(برنامه ابلاغی برای استان 3681 واحد می باشد)

شهرهای

شهر

نام پروژه / نوع طرح پروژه

تخصيص زمين

تعداد واحد

مساحت (مترمربع)

جمع تعداد واحد

جمع مساحت (مترمربع)

بالای 100هزارنفر

اردبيل

توليد مسكن مشاركتي

230

7,731

تأمين زمين براي اقشار خاص

33

1,908

ستاد اجرایی فرمان امام ( ره )

1000

50,195

خيرين مسكن ساز استان اردبيل

144

5,612

واگذاري زمين 99 ساله

2,350

218,226

زير 100هزارنفر

پارس آباد

تامین اراضی مورد نیاز بنیاد مسکن در اجرای طرح ( کارگزاری )

1500

59,662

خلخال

گرمي

بيله سوار

جعفرآباد

گيوي

نمين

نير

سرعين

رضي

جمع کل

11,157

343,334

 

 

 

    تاریخ به روز رسانی :    1399/12/28