| 31 شهریور 1399

 En|ِ

 

گزارش عملکرد و آمار کلی معاونت باز آفرینی شهری و مسکن  در سال 1398    
 

عملکرد و برنامه مسکن مسکن مهر استان اردبیل در سال 1398

رديف

نام شهرستان

برنامه مسکن مهر

افتتاح شده تا کنون

هزينه شده پروژه‏های  افتتاحی کل

واحد

واحد

میلیارد ریال

1

اردبيل

29750

29222

13150

2

پارس آباد

4916

4916

2212

3

خلخال

1371

1731

779

4

گرمي

962

962

433

5

مشگين شهر

3433

3141

4113

6

نمين 25+

562

562

523

جمع

41378

40534

18240

 

 

گزارش پروژه هاي مساجد شهرك هاي مهر استان اردبيل

نام پروژه شهر نام سایت مساحت عرصه مساحت اعیان
مترمربع مترمربع
مسجد شهرك مهر انديشه اردبيل شهرك مهر انديشه اردبيل 1,470 1,566
مسجد وليعصر(عج) اردبيل شهرك مهر نیایش اردبيل 891 900
مسجد 5 آذر اردبيل مسجد 5 آذر 338 950
مسجد حضرت زهرا (س) اردبيل کوی وحدت  1164 1200
مسجد مهر پارس آباد پارس آباد شهرك مهر وليعصر(عج) پارس آباد 1,448 1,208
مسجد شهرك مهر دانش-بهشتي خلخال خلخال شهرك مهر دانش-بهشتي خلخال 1456 800
مسجد حضرت معصومه(س) مشگين شهر شهرك مهر مشگين شهر 1,175 1,259
مسجد امام رضا(ع) نمين+25 شهرك مهر وليعصر(عج) نمين 2567 875
جمع 10,509 8,758

 

 

گزارش پروژه هاي کلانتری شهرك هاي مهر استان اردبيل

نام پروژه شهر نام سایت عنوان خدمات روبنایی مساحت عرصه مساحت اعیان
مترمربع مترمربع
کلانتری نیایش اردبيل شهرك مهر نیایش اردبيل کلانتری 1430 810
کلانتری کوی وحدت اردبيل کوی وحدت  کلانتری 1,640 577
جمع 3,070 1387

 

 

پروژه هاي جدید طرح اقدام ملي استان اردبيل

رديف

استان

نام شهر

مساحت زمين

تعداد واحد

زيربناي كل

نوع قرارداد

پيش بيني مبلغ هزينه (ميليون ريال)

1

اردبيل

اردبيل

6095.25

150

18159.30

تفاهم نامه

375.000

2

اردبيل

12237.05

210

35434.90

تفاهم نامه

525.000

3

اردبيل

5317.21

110

13326.70

تفاهم نامه

275.000

4

اردبيل

3168

70

8483.42

تفاهم نامه

175000

جمع

26817.51

540

65404.32

-

1.350.000

 
 

رديف

نام پروژه

تعداد واحد

محل پروژه

شريك

مساحت زمین

زيربناي پروژه

مبلغ قرارداد    ميليون ريال

مسكوني

تجاري

خدماتي

مترمربع

مترمربع

1

گلستان 

246

270

3

مشگين شهر

 مكان شهر

30,637

22,575

117139

2

  وليعصر

100

2

14

اردبيل

عمران كارا

5,897

17,360

116554

3

 مجتمع پزشكان

0

0

192

اردبيل

 پارس مسكن خزر

8,327

27,800

209950

5

 بلور دو

0

80

6

اردبيل

 سنگ بناي شهر

916

2,700

17392

6

تجاری کارشناسان

0

6

18

اردبيل

 مير محمد سيد هاشمي

566

2,170

39457

7

 پارس آباد 1- قطعه 251

0

10

0

 پارس آباد

 عمرن كارا

347

347

5565

8

مشگين شهر 1- قطعه 110

0

6

0

 مشگين شهر

 ستاره عمران اردبيل

177

177

3506

9

مشگين شهر 2- قطعه 109

0

6

0

 مشگين شهر

 ستاره عمران اردبيل

177

177

3768

10

مسكوني ولايت

24

5

0

اردبيل

 ژرف انديشان ژابيز

1,256

7,500

86517

11

مسكوني آزادگان

12

0

0

اردبيل

محمد كاظمي

797

2,800

54022

جمع

382

385

233

   

49098

83607

653870

 
پروزه های باز آفرینی شهری استان اردبیل

رديف

عنوان

اقدامات انجام شده

1

گزارش اعتبارات باز آفرینی سال 98

40 پروژه در قالب پروژه های زیر بنایی و رو بنایی و توانمند سازی از ردیف 028 به اعتبار بالغ بر 393674 میلیون ریال .

2

 

گزارش عملكرد تسهيلات بافت فرسوده

اعطائی تسهیلات با عاملیت بانک مسکن به تعداد 1002 فقره در سال 98 در سطح استان

3

 

واگذاری قیر رایگان

واگذاری قیر رایگان به شهرداری های استان به مقدار 2397 تن در سطح استان

 

 

 

    تاریخ به روز رسانی :    1398/11/12