چهارشنبه، 13 مرداد 1400

 En|

جهت مشاهده آمار فايل هاي زير را دانلود نماييد :                                                         تاريخ بروزرساني 99/07/10

 عنوانتاریخ اصلاححجم 
عملكرد 12 ماهه اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل سال 1398 در بخش راههاي اصلي و بزرگراهي1399/07/1042.86 KBدانلود
عملکرد سال 1395اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی و بزرگراه استان به تفکیک شهرستان و پروژه1396/05/1437.23 KBدانلود
عملکرد 10 ماهه مطالعات، کنترل، برآورد، تحویل و رسیدگی اداره فنی و امور مهندسان مشاور در استان اردبيل 13961396/12/1434.86 KBدانلود
عملکرد 12 ماهه احداث، بهسازی و آسفالت راههای اصلی و فرعی و بزرگراه به تفکیک شهرستان هادر سال 13941396/05/1246.96 KBدانلود
عملکرد 12 ماهه احداث، بهسازی و آسفالت راههای روستایی در سال 13941396/05/12130.68 KBدانلود
عملکرد 12 ماهه احداث، بهسازی و آسفالت راههای روستایی در سال 13951396/05/1243.33 KBدانلود
عملکرد 12 ماهه مطالعات، کنترل، برآورد، تحویل و رسیدگی اداره فنی و امور مهندسان مشاور در استان اردبيل 13951396/05/1238.42 KBدانلود
عملکرد جهار ماهه اول سال 1396 اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی و بزرگراه استان به تفکیک شهرستان و پروژه1396/05/1443.85 KBدانلود
عملکرد10ماهه احداث، بهسازی وآسفالت راه روستائی سال 13961396/11/2443.17 KBدانلود